Dugo Selo

Grad Dugo Selo nalazi se 23 km istočno od Zagreba. Stoljećima se razvijao na križanju željezničkih puteva. Povijest i kulturu ovog kraja obilježilo je ime sv. Martina, ali i viteški red templara. Prvi povijesni spomen grada seže u daleku 1209. godinu u kojoj kralj Andrija II. daruje Terra Sancti Martini (Zemlju sv. Martina) u posjed templarima. Dugo Selo bilo je i pod upravom feudalaca Tahija i Zrinskih, ali i u posjedu grofova Drašković. U samom središtu i danas možete prošetati perivojem nazvanim po ovoj grofovskoj obitelji.

Najstariji dugoselski kulturno-povijesni spomenik crkva je sv. Martina na Martin bregu, koja je i arheološki lokalitet, a podno crkve ponosno stoji kip sv. Martina, visok sedam metara, izrađen u drvu, koji je u umanjenoj verziji službeni suvenir grada Dugog Sela. 

Vinogradarska tradicija ovog kraja rezultirala je turističkim manifestacijama vezanima uz vino - Vincekovo na Martin Bregu te Martinje, a Dugoselske jeseni zabavno-kulturna je manifestacija koja traje od rujna do dana sv. Martina (11. studenoga).Info: TZG Dugog Sela

J. Zorića 1, Dugo Selo

tel. 01/2753 705, fax 2753 244

www.tzds.hr