Kurija biskupa Čolnića

Tupčina 3a
10455 Tupčina

Sažetak

Adresa:
Tupčina 3a
10455 Tupčina
Udaljenost od vas:
Prikaži udaljenost
Kategorija:
Znamenitosti
Ocjena:

Opis


Sagrađena je 1752. godine. Barokna je građevina s tipičnim središnjim i bočnim salonima na katu. Posebnost je kapelica poligonalnog tlocrta koja je prigrađena kuriji i kojoj se pristupa iz bočnog salona. Ima očuvan izvorni prostorni raspored prostorija, svodne konstrukcije, stolariju interijera i štuko dekoracije stropova. 

Kurija je zapravo barokni dvorac kakvih inače na graničarskom i siromašnom Žumberku nema. To ne čudi s obzirom da ga je na svom posjedu Oštrc dao izgraditi đakovački biskup Josip Antun pl. Čolnić. U dvorcu je neko vrijeme bila smještena uprava uskočke XI. kumpanije. Dvorac tradicionalno zovemo kurija zato što ga je gradio i što je bio u posjedu crkvenog velikodostojnika. Za takve objekte uobičajen naziv bio je kurija, a ne dvorac. 

Karta

Pronađi rutu prema lokaciji
Otvori navigaciju

Ocjena

Ukupna ocjena

Galerija