Crkva Uzvišenja Svetog Križa

Trg Stjepana Radića 14
10413 Kravarsko

Sažetak

Adresa:
Trg Stjepana Radića 14
10413 Kravarsko
Udaljenost od vas:
Prikaži udaljenost
Kategorija:
Znamenitosti
Ocjena:

Opis

U samom centru Kravarskog, okruženim  šumama, vinogradima , njivama i livadama, uzdiže se crkva Uzvišenja Svetog Križa. Kroz povijest više puta je bila rušena ,popravljana građena i preuređivana tako da današnji izgled ne pripada niti jednom stilu. Ostaci originalnoga gotičkoga stila upućuju na vrijeme nastanka crkve u 13. Ili 14. Stoljeće. Velika oštećenja dogodila su se tokom II svjetskog za vrijeme bombardiranja Kravarskog . Nakon rata crkva je obnovljena i dobiva današnji izgled. Točan podatak osnivanje Župe Kravarsko ne može se točno utvrditi. S toga se mora  razmatrati u širem kontekstu organiziranja vjerskog života  u području između rijeka Save i Kupe. Sa sigurnošću je utvrđeno da je na tom području već u 4 i 5 st. u vrijeme rimske AUDAUTONIJE (današnje Šćitarjevo ) postojala kršćanska vjera , a po tome i kršćanska zajednica. Značajna organizacija crkvenog života na ovom području događa se za vrijeme franačke okupacije u 9. Stoljeću. To se može zaključiti po nazivima crkava ovog područja. Najviše ih je posvećeno sv. Martinu biskupu. Franačka vojna vlast širila je štovanje svoga sveca Martina kome je biskupsko sijelo bilo u  Toursu  gdje mu je i grob. Martin je bio časnik u rimskoj vojsci i posebni zaštitnik vojničkog staleža. Zato se i smatra zaštitnikom vojnik.  Kako je franačka vlast na okupiranim područjima vodila i uređivala vjersko-crkvene poslove moguće je da  između ostalih župa ovog područja  i Župa Svetog Križa u Kravarskom vuče korijene iz tog doba.Druge povijesne činjenice govore da bi raspored naslova crkava na širem području audautonijske zajednice mogao biti plod djelovanja reda Ivanovaca na ovom području u srednjem vijeku. Zna se da su u 13. I 14. Stoljeću djelovali na području Save i Kupe. Moguće  je da je izbor naslovnika crkava tog područja vezan uz njihovo djelovanje.   Prvi pisani spomen Župe Svetog Križa nalazimo u popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. Godine. U registru koji datira iz 1501.godine  u Kravarsko se smještaju dvije župe Sv. Križa i Sv. Katarine koje su vjerojatno bile spojene u jednu. U istom registru  stoji: „ Martin, župnik Sv. Križa, 5 kapelana.“ Iz toga se može zaključiti  da je ta župa morala biti prostrana. Kako se ni u jednom registru ne nalazi Župa Pokupsko , vjerojatno je da je Župi Kravarsko bilo podložno sve do rijeke Kupe , jer je imala pet kapelana


Karta

Pronađi rutu prema lokaciji
Otvori navigaciju

Ocjena

Ukupna ocjena

Galerija