Seoski turizam, izletište i vinotočje MLIN IZ BAJKE

Mala Jazbina 25/h
10432 Mala Jazbina

Sažetak

Adresa:
Mala Jazbina 25/h
10432 Mala Jazbina
Udaljenost od vas:
Prikaži udaljenost
Kategorija:
Izletišta i seoski turizam
Ocjena:

Opis

Seoski turizam, izletište i vinotočje MLIN IZ BAJKE   
Mala Jazbina 25/h, Mala Jazbina
mob. 095/3375 280, 095/3375 281
www.izletistemlinizbajke.hr, re-ni@zg.t-com.hr

Karta

Pronađi rutu prema lokaciji
Otvori navigaciju

Ocjena

Ukupna ocjena

Galerija