Župna crkva Presvetog Trojstva

Svetonedeljska ulica 18
10431 Sveta Nedelja

Sažetak

Adresa:
Svetonedeljska ulica 18
10431 Sveta Nedelja
Udaljenost od vas:
Prikaži udaljenost
Kategorija:
Znamenitosti
Ocjena:

Opis

Nalazi se u središtu naselja. Građena je u razdoblju od 1768. do 1786. godine na temeljima gotičke crkve. Početkom 18. stoljeća bila je, zbog turskih provala, gotovo ruševina, pa je dva puta tijekom 18. stoljeća barokizirana, a onda je 1811. godine još jednom obnovljena unutrašnjost crkve. Danas je to kasnobarokna, jednobrodna, dvoranska građevina sa zvonikom u ravnini glavnog pročelja. Lađa i svetište su svođeni. Unutrašnjost je ukrašena štukaturama s ornamentima koji su, kao i glavni oltar Presvetog Trojstva, interesantna vrlo rana historicistička djela iz 1811. godine. Tada su se drugdje još radili kasnobarokni oltari. Bočni oltari sv. Florijana i Žalosne Gospe su kasnobarokni, a na drugom je kamena skulptura Majke Božje Žalosne iz 17. stoljeća. Kamena nadgrobna ploča na zidu u lađi župne crkve jedina podsjeća da je 1608. godine ovdje bila kapela sv. Petra, koja je bila i mauzolej za okićkoga vlastelina i dobrotvora župe Petra Erdödyja i njegove žene.

Kao župnik u crkvi je od 1760. do 1787. godine na službi bio župnik Mihalj Šilobod Bolšić, tvorac prve hrvatske aritmetike ‘’Arithmetika Horvatzska’’.

Kurija župnog dvora uz župnu crkvu je jednokatnica sagrađena 1889. godine u historicističkom slogu. Osim arhitektonske vrijednosti, kurija ima značajnu ulogu u vizuri naselja.
Stari župni dvor Crkvenjak je nasuprot župne crkve. To je jednokatnica, s drvenim natkrivenim ganjčecom što se pruža duž glavnoga i bočnih pročelja, koja je sagrađena krajem 18. stoljeća. Zgrada je barokna s elementima ruralne arhitekture okolice Samobora. Služila je kao gostinjac, a kasnije je imala različite namjene. U njoj je neko vrijeme bila pučka škola i stan za učitelje.

U blizini:

Kapela svetog Roka

Nalazi se u središtu naselja. Nije pravilno orijentirana, već je okrenuta sjever-jug, vjerojatno zbog toga da ulazno zabatno pročelje gleda na cestu. Na zaglavnom kamenu portala uklesana je 1728. godina, vrijeme gradnje crkve. Iznad pročelja je mali zvonik. Unutrašnjost je svođena križno-bačvastim svodovima. Kapela je vrijedan primjer barokne crkve skladnih proporcija. U unutrašnjosti ove skromne crkve nikada ne biste očekivali impresivan, raskošan pravi barokni razigrani oltar titulara crkve iz 1751. godine. Retabl je prozračne arhitekture. Razvedena predela nosi stupovlje koji drže prelomljeni vijenac s konveksnim linijama. Između stupova stoje velike skulpture svetaca s uzvijorenim draperijama. Sjajno kasnobarokno djelo visoke kvalitete. Propovjedaonica je rad nepoznatog majstora iz 18. stoljeća, s naslikanim likovima evanđelista koji nisu remekdjela, ali su simpatičan spoj baroka i pučke umjetnosti.


Info: Župni ured, tel. 01/3370 755, zupa.svnedelja@gmail.com

Karta

Pronađi rutu prema lokaciji
Otvori navigaciju

Ocjena

Ukupna ocjena

Galerija