Glušinja

Glušinja
Glušinja

Sažetak

Adresa:
Glušinja
Glušinja
Udaljenost od vas:
Prikaži udaljenost
Kategorija:
Znamenitosti
Ocjena:

Opis

 

Glušinja se nalazi na nadmorskoj visini od 557 metara, 14 km sjeverno od naselja Kostanjevac. Do nje vodi cesta koja u njoj završava.Tko voli seosku tradiciju i narodno umijeće, treba posjetiti selo Glušinju gdje je očuvan stari ruralni raspored kuća i drugih objekata, a dvije su tradicijske kuće koje pokazuju sve umijeće i vrijednost tradicijskoga načina gradnje na Žumberku. Kuća na broju 13 je iz  sredine 19. stoljeća. Drvena je prizemnica masivnih planjki. Nagib terena je iskorišten za izvedbu podruma zidanice koji je djelomično ukopan. Drveni trijem ukrašen je dekoriranom daščanom ogradom. Krovište je još uvijek djelomično pokriveno škopom - raženom slamom. Kuća na broju 14 je iz prve polovice 20. stoljeća. Drvena je prizemnica masivnih planjki, i ona ima zidani podrum.

Karta

Pronađi rutu prema lokaciji
Otvori navigaciju

Ocjena

Ukupna ocjena

Galerija