Arheološko nalazište Budinjak


Samobor

Sažetak

Adresa:

Samobor
Udaljenost od vas:
Prikaži udaljenost
Kategorija:
Znamenitosti
Ocjena:

Opis

Prapovijesno naselje nalazi se na vrhu brijega na području sela Budinjak, na izvanrednom strateškom položaju koji je s tri strane okružen prirodnim strminama, dok je na jedinoj pristupačnoj strani opasan s tri reda zemljanih bedema. Nekropolu čini 141 grobni humak iz razdoblja kasnoga brončanog doba i starijega željeznog doba. U grobnim humcima otkriveno je niz grobnih priloga - u cijelosti sačuvanih dijelova nakita, oružja, oruđa i opreme koji pokazuju srodnost s halštatskim krugom jugoistočnoga alpskog prostora.


Info: Eko-centar Slani Dol, tel. 01/3327 660, park@park-zumberak.hr

Karta

Pronađi rutu prema lokaciji
Otvori navigaciju

Ocjena

Ukupna ocjena

Galerija