Grkokatolička župna crkva sv. Petra i Pavla i rimokatolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Sošice 32
10457 Sošice

Sažetak

Adresa:
Sošice 32
10457 Sošice
Udaljenost od vas:
Prikaži udaljenost
Kategorija:
Znamenitosti
Ocjena:

Opis

Crkve su, na uzvisini, izgrađene jedna pored druge, na istoj katastarskoj čestici. Grkokatolici se drže istočnoga, a rimokatolici zapadnoga obreda, tako da ovdje na malom prostoru imamo rijetku koegzistenciju, ili barem mirno susjedstvo, dviju različitih obreda unutar jedne kršćanske zajednice - katoličke.

Grkokatolička (sjeverna) je starija i građena je od 1750. do 1775. godine. To je prostrana crkva s lijepim ikonostasom i iznimno vrijednim dvjema crkvenim zastavama, po starini jedinstvenim na području Žumberka. Unutrašnjost je oslikana 1913. godine. Rimokatolička je manja i građena je od 1821. do 1828. godine, a znamo i ime graditelja - Vincent Muelbauer. Obje crkve su jednobrodne, užih svetišta sa zvonicima na pročelju. Crkve, zajedno sa samostanom sestara bazilijanki i zgradama stare i nove škole, čine vrijedan ambijent u idiličnom pejzažu Žumberka.

Karta

Pronađi rutu prema lokaciji
Otvori navigaciju

Ocjena

Ukupna ocjena

Galerija